➡️ TF*IDF Oranı Nedir?

TF*IDF oranı, bir içerik için yapılan TF*IDF analizi ardından ortaya çıkan, bir kelimenin analiz edilen içerik içindeki değerini ifade eden orandır. TF*IDF oranı, arama motoru sonuçlarında en iyi 10 içinde yer alan içeriklerin, TF*IDF analizi yapılarak oran bulunan içerik ile karşılaştırılabilmesini bunun sonunda performansın ölçülebilmesini sağlar.

TF*IDF oranını hesaplamak için ilk olarak TF ve IDF oranları ayrı ayrı hesaplanmalı ardından çarpılmalıdırlar. Hesaplamanın nasıl yapılacağını bir alt başlıktaki örnekten öğrenebilirsiniz.

🧮 TF*IDF Oranı Nasıl Hesaplanır?

TF*IDF oranı hesaplamayı daha iyi anlayabilmek için bir örnek üzerinden ilerlemek doğru olur. Örneğin, 100 dokumandan oluşan bir alan olsun ve TF-IDF oranının hesaplanması istenilen kelime ise “SEO “ olarak belirlensin. Bu durumda ilk doküman üzerinde “SEO“ kelimesinin kaç adette olduğunu saymak gerekir. Sayma işlemi ardından adedin ise 4 çıktığı varsayılsın. Hemen ardından ise 100 dokümanın kaçında “SEO“ kelimesinin geçtiği sayılmalıdır. İşlem sonunda 10 dokümanda “SEO“ kelimesinin geçtiği tespit edilsin.

Tüm bu veriler ışığında ise TF ve IDF’i ayrı ayrı hesaplama kısmına geçiş yapılması gerekir. TF hesabı için önceki elde edilen verilere ek olarak, analiz yapılan doküman üzerinde en çok geçen kelimenin sayısını da tespit etmek gerekir. Bunun 80 olduğunu varsayalım. Bunun ardından, “TF=İlk dökümandaki anahtar kelime sayısı/en yoğun adetteki kelime sayısı“formülü uygulanmalıdır. TF=4/80=0.05 oranında bulunur.

Hemen ardından IDF değerinin hesaplanmasına geçiş yapılır. Hesaplama için IDF=log(Toplam doküman sayısı/Terimi içeren doküman sayısı) formülü kullanılmalıdır. IDF=log(100/10) formülünden de log(10) bulunur. 10’un logaritması olan 1 ise IDF değerini verir.

Son olarak, TF*IDF oranını bulmak için her iki verinin de yer aldığı TF*IDF formülü uygulandığında “0.05x1“ işleminden TF*IDF oranı, 0.05 olarak hesaplanır.

🚀 TF*IDF ve Google SEO ile Bağlantısı Nedir?

TF*IDF ve Google arama motoru birbirleri ile son derece bağlantılı kavramlardır. Çünkü Google arama motorunun gerçekleştirmiş olduğu derinlemesine analiz aynı zamanda TF*IDF analizdir. Bu analiz ardından ise bir oran çıkar ve arama motoru bu oran göre içeriklerin kalite düzeyleri hakkında kararlar verir.

Özellikle site içi optimizasyon çalışmalarında oldukça önemli bir hale gelen TF*IDF analizi ve oranı, içeriğin kaliteli veya kalitesiz olarak tanımlanabilmesinde rol oynarlar. Google’ın arama motoru sonuç sayfası olarak bilinen SERP, sürekli olarak gelişim gösterdiği için TF*IDF oranı ve analizleri de önemli hale gelirler. Birbirleri ile aynı anlama gelen içerikleri, metinlerin başında kullanmak Google algoritmasına hitap etme, sıralamada yükselme ve TF*IDF için bir oranı yakalamaya imkan sağlar. Ancak, Google artık içerik değerlendirmede analize terim frekansı ve ters belge frekansı birleşimi olarak bilinen TF*IDF oranı analizi de kullandığından, içerikler anahtar kelimeler hem ideal sayıda ve dağılımda olmalı hem de içerik özgün olmalıdır.

📊 TF*IDF Analizi Nedir?

TF*IDF analiz, bir içeriğin derinlemesine ele alınmasını ve oluşturulma şeklinden kelime sayısına kadar her yönüyle analiz edilmesini savunan analiz tekniğidir. Diğer bir ifade ile TF-IDF analiz, bir anahtar kelimenin geniş belgeler içinde geçme adedini, sıklığını kıyaslama ve kelimenin değerini ölçme üzerine yapılan analizdir. Örneğin bir işletmeye ait web adresinde TF-IDF analiz yapılacak ise içerik performansı hakkında bilgi veren tüm analizlerin yapılması gerekir. Çünkü anahtar kelime araştırmasından google bot davranış araştırmalarına kadar pek çok analiz TF-IDF analizin alt dalıdır. En basit şekilde TF-IDF analiz yapılmak isteniyorsa özellikle anahtar kelime analiz araçlarından içerikteki anahtar kelimenin aldığı puan ve arama motorundaki performansı sorgulamalıdır. Eğer iyi bir sıralama verisi ve popülerlik saptanıyorsa içerik kalitesinden söz edilebilir.

🌟 TF*IDF Oranı Hangi Durumlarda Hesaplanmalı?

TF*IDF oranı hesaplanma işlemi gereken durumlar:

  1. Geçmiş Yıllara Göre İçerek Üzerinde Trafik Kaybetme: Daha önce ilk sıralarda yer alan ve ilerleyen süreçte sıralaması düşen bir içeriğin veya web adresinin TF*IDF oranı hesaplanmalıdır. Çünkü eğer oranda düşük çıkarsa bu sitenin artan rekabette yeni algoritma değişimlerine ayak uyduramadığını ortaya çıkarır. Bu kapsamda site için SEO optimizasyon ve kaliteli içerik üretim desteği alınması gerekir.
  2. Ürün Sayfalarında Sıralama Düşüşü: Eğer E-ticaret sitesindeki ürün sayfaları sırlamada hızla düşüyor ise TF*IDF orana hesaplanmalıdır. Eğer oran da düşük çıkarsa ürün sayfaları için optimizasyonun ve SEO çalışmalarının şart olduğu anlaşılır.

Site içi performans düşüşünde, hız kaybında, içeriklerin kalitesiz ve kopya olduğu düşünüldüğünde, TF*IDF analiz yapmak veya oran hesaplamak, site sayfalarının ve içeriklerinin aslında ne kadar başarılı veya başarısız olduğunu daha net şekilde görebilmeyi sağlar.

🛠 TF*IDF Oranı Sorgulama ve Analizi Hangi Araçlarla Yapılır?

TF*IDF oranını görmek ve analiz yapmak için Screaming Frog ve Ryte, Link Asistant gibi araçlar kullanılabilir. TF-IDF analizi için hedeflenen anahtar kelime için ilk 10 içinde bulunan adresler tespit edilmeli ve bunlar Screamning Frog aracında analiz yapılarak, ortalama kelime miktarları öğrenilmelidir. Bu miktar, sayfaya daha fazla ne kadar içerik koyulması gerektiği hakkında bilgi verir. Ardından TF*IDF araçları içinden herhangi biri ile sayfalar için analiz yapılmalıdır. Bu işlem için ise Ryte veya Link Asistant TF*IDF oranı çıkaran araçlar tercih edilir. Bunlar site için en uygun ve sıralama yükseltmeye uygun anahtar kelimeleri ve ideal kullanım yoğunlularını vereceklerdir.

Link Assistant'ın TF*IDF analizi aracına gitmek için buraya tıklayın.

Bu içeriği paylaş