Yatırım yaptığınız zaman para kazanmanın nasıl kolay olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Yazımızı dikkatli şekilde okumanızın size faydası olacaktır. Öncelikle kısaca ROI nedir, bundan bahsedelim.

❓ ROI (Return on Investment) Nedir?

ROI ve yatırım getirisi hesabı ele alınırken, yapılan yatırımın verimli olup olmadığı anlamak için başka yatırımlar ile yeni yarımı karşılaştıran ölçütün ROI olduğu, ‘’gelir-maliyet/maliyet’’ formülü üzerinden hesaplandığı belirtilir. ROI diğer bir ifade ile Return on Investmet, yatırım getirisinin nasıl olacağını maliyet üzerinden ölçebilmeye imkan tanır.

⚠️ ROI Hesaplamanın Önemi Nedir?

ROI hesaplamanın önemi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 1. ROI ölçümü yatırıma ilişkin istatistikleri görebilmeyi sağladığı için önemlidir.
 2. Geri dönüşün oranını saptamayı sağladığı için önem arz eder.
 3. Kişinin yatırım öncesinde birçok öngörüde bulunabilmesini sağladığı için oldukça değerlidir.
 4. İyi analiz edilmesi halinde karlılık oranını sunduğundan yatırımcılar tarafından önemsenir.
 5. Uzun vadede elde edilebilecek değerleri görmeyi sağladığı için gerekli ve önemlidir.
 6. Maliyet üzerinden hesaplama yapma imkanı sunarak, karmaşık veriler ile uğraşmayı önlediği için değer taşır.

🧮 ROI Hesaplama Formülü Nedir?

ROI’nin formülü, ‘’Gelir-Maliyet/Maliyet’’ olarak bilinir. Bu formül sayesinde maliyet değerleri baz alınarak yeni yapılan bir yatırım ile daha önce yapılmış olan bir yatırım arasındaki farklar ve başarı açısından arada oluşan değişiler rakamsal olarak görülebilir.

➡️ ROI Hesaplama Örneği

ROI hesabına örnek şu şekilde verilir:

 1. İlk adımda 200 TL’lik pazarın var olduğu sayılır.
 2. Bu 200 TL’nin bir yatırım için kullanıldığı düşünülür.
 3. Yatırım ardından ise %100 kar elde edildiği varsayılırsa, bu yatırımdan zarar edilmediği verisine ulaşılır.
 4. 200 TL’lik bir yatırım 300 TL olarak yatırımcıya geri dönmüşse, bu alanda 100 TL’lik bir kar elde edilmiş olur.
 5. Diğer yandan bu %100’lük bir kar elde edilen yatırımın üstüne 50 TL daha fazla koyulduğu anlamına gelir.
 6. Bu kapsamda hem anapara olan 200 TL korunmuş olur hem de anapara üzerinden daha fazla kar elde edilir.

Bu ROI hesaplama ile ikincil yatırım işleminden birincil yatırma göre daha fazla kar başarısı sağlandığı ortaya çıkarken, her hangi bir zararın ise yapılmadı belirtilir.

✅ ROI Özellikleri Nelerdir?

ROI nitelikleri hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 1. Yatırımda iyi bir performans elde etmek amacıyla kullanılma özelliğine sahiptir.
 2. Performans elde etmeye odaklanır.
 3. Performans analizini oluşturmak için en etkili yollardan biridir.
 4. Geçerliliği sınırlı değildir. Dünya çapındadır.
 5. Girişimciler tarafından çokça uygulanır ve hesaplanır.
 6. Verim miktarını arttıran detaylı verileri açığa çıkarır.
 7. Alınana sonuçlara göre bir sonraki adımda doğru bir yatırım mantığı oluşturma yardımcı olma niteliğine sahiptir.
 8. Zor görünür ancak oldukça basit bir yapısı vardır.

❓ Faydalı ROI Ölçümlemesi Nedir?

Faydalı ROI ölçümü, yatırım getirisindeki kazançları sade bir şekilde maliyet ve gelir üzerinden açığa çıkara ölçümdür. Basit bir temel üzerinden işler. Zarar ilişkin durumların söz konusu olması halinde ek formüller ve araştırmalar ile desteklenmesi gerekir.

Sosyal alanda yatırım yapma amacı olan, getirisini basit yönden ele almak isteyen kişiler ve şirketler tarafından tercih edilir. Faydalı ROI ölçümlemesi, sosyal açıdan firmalara ve ya bilimsel açıdan çalışmaların gelecek süreçlerine ilişkin faydalı yanların rakamsal olarak ortaya çıkarılabilmesini sağlar. Hisse senedi yatırımlarında, gayrimenkul alımlarında, firmaların genişletilmesi ile kar sağlama amaçlarında, bir hesaplama sistemi olarak uygulanabilir. Bu kapsamda alım işlemleri ardından nasıl bir kar elde edileceği önceden görülür.

📝 ROI Hesaplama Hangi Avantajları Sağlar?

ROI hesaplamasının fırsatları hakkında detayları şu şekilde sıralarız:

 1. Zararları saptama,
 2. Kazançları saptama,
 3. Bu veriler hakkında bilgileri maliyetler üzerinden hesaplama,
 4. Maliyet hesaplaması sayesinde yatırma başlamada kar, zarar bilgileri hakkında ortalama rakamları alma,
 5. Bu işlem bazında doğru bir yatırım kararı verme,
 6. Hesaplama işlemini iki veri üzerinden bir formül ile yapma,
 7. Şirketleri ilişkin karmaşık hesaplamalarda diğer formüller ile işleme girme,
 8. Piyasalar ilişkin birden fazla yatırım çeşidinde tek formül üzerinden kazançları görebilme,
 9. Yatırımlara yeni başlayan kişiler için pratik kullanım ve kalabalık denklemeler ile uğraşmayı önleme,
 10. Gerekçi rakam ifadeleri elde etme,

Bu gibi avantajları sunana ROI hesaplama ile yatırım karşılaştırmalarını da yapmak mümkündür.

✅ ROI Hesaplamada Dikkat Edilecekler Neler?

ROI hesabında dikkat edilecekler, ilk temel formül hesaplaması yapıldıktan sonra reklam ve kampanya giderlerini de ele alma detaylarıdır. Örneğin ROI hesaplama formülü ile iki yatırım arasında veya tek bir yatırım üzerinden ne kadar kar ya da kazanç elde edildiği, yatırım bazında yapılan işleme için hesaplanır.

Bu yatırım yapılırken bir kampanya veya reklam yapıldıysa ve bunlar için de maliyetler gündeme geldiyse formülün maliyetler kısmına bu veriler eklenmelidir. Eğer eklenmemiş ise hesaplama ile elde edilen sonuçlatan bu maliyeler çıkartılarak net bir kazanç veya kayıp değerine ulaşılır.

Hesaplama yapılırken genel bir kazanç veya kayıp rakamı elde edilmek isteniyor ise bir proje için harcanan tüm maliyetler ve tüm gelir hesaplamada veri olarak yer almalıdır. Ancak minimal bir hesaplama sistemi üzerinden sadece bir yatırım aracına veya hisse senedine yönelik kar-kazanç hesaplanacak ise formüle temel alım-satım verilerinin maliyet ve gelirler olarak girilmesi yerli olur. Kapsamlı bir hesap için ROI hesaplama formülünün ek formüller veya işlemler ile desteklenmesinde fayda bulunur.

Bu içeriği paylaş