Dijital Pazarlama ile Geleneksel Pazarlaması Arasındaki Fark Nedir?

Dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki fark; geleneksel pazarlamanın dijital pazarlama karşısında popülerliğini yitiriyor olmasıdır. Maliyetten ölçümlemeye, iletişim yönünden marka bilinirliğini arttırmasına kadar birçok konuda dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama farklıdır. Günümüz teknolojik şartlarında dijital pazarlama yöntemlerinin kullanılması daha avantajlıdır. Alışkanlık açısından geleneksel pazarlama öne çıkıyor olsa da dijital pazarlama ile fırsat eşitliği ve rekabet ortamı yaratılabilir.

✅ Fark 1 - Maliyet Farkı

Geleneksel pazarlamada yazılı veya görsel basın tercih edilebilir. Ancak geniş bir reklam bütçesi ayrılması gereklidir. Dijital pazarlamada ise, sıfır maliyet ile pazarlama faaliyeti yürütebilmek bile mümkündür. Yüklü miktarlarda bütçe ayrılmasına gerek kalmadan kısa süre içerisinde viral olabilecek pazarlama faaliyetleri yürütülebilir. Dolayısı ile düşük maliyet kapsamında küçük işletmeler dijital pazarlamada zorlanmazlar. Ancak geleneksel pazarlama küçük işletmelerinin zora girmesine neden olabilir.

✅ Fark 2 - İletişim Şekli

Geleneksel pazarlama kapsamında satıcıdan tüketiciye olacak şekilde iletişim gerçekleşir ve tek yönlüdür. Satıcının yazılı ya da görsel basına verdiği reklamı tüketici sadece izler ya da dinler. Hem potansiyel hem de potansiyel olmayan kitle reklama ulaşır. Ancak satıcı reklam ile ilgili bir geri dönüş alamaz. Dijital pazarlama ise tam tersi çift yönlü bir pazarlama yöntemidir. Reklamları izleyenler anında ürün ya da hizmet ile ilgili yorum yapabilir ve soru sorarak iletişime geçebilir. Dijital pazarlamada muhatap direkt olarak potansiyel kitle olur. Satıcının paylaşımından hariç tüketici de reklamı anında paylaşabilir.

✅ Fark 3 - Kampanya Süresi

Geleneksel pazarlama kapsamında oluşturulacak olan kampanyaların oluşum süresi uzundur. Bu süreçte kampanyada herhangi bir yanlışlık yapıldığında, düzeltilmesi için birçok aşamanın baştan tekrarlanması gerekeceği için emek isteyen ve hata kabul etmeyen bir süreçtir. Ancak dijital pazarlamada kısa sürede kurguyu yapmak, paylaşmak, hataları düzeltmek ve paylaşımın kısa sürede viral olmasını sağlamak daha kolaydır.

✅ Fark 4 - Hedef Kitleye Ulaşım Sağlama

Geleneksel pazarlama yöntemi ile hedef kitleye ulaşmak daha uzun süreli, zor ve yüksek maliyetlidir. Mail, mektup ve telefon gibi araçlar ile de geleneksel pazarlama kapsamında tüketiciye ulaşabilmek mümkündür. Aynı anda tek bir kişiye daha zahmetli yollar ile ulaşılabilir. Ancak dijital pazarlamada sosyal medya üzerinden tüketici ile iletişime geçilebileceği için aynı anda birden fazla tüketici ile anlık olarak iletişim kurabilmek mümkündür.

✅ Fark 5 - Ulaşım Zamanı

Geleneksel pazarlama ile müşteriye ulaşabilmek için yazılı ya da görsel basına verilen reklamı incelemeleri gereklidir. Fakat dijital pazarlama yöntemi ile zaman ya da mekan fark etmeksizin reklamın potansiyel müşterilere ulaşması sağlanabilir. Dijital pazarlama daha kapsamlı ve anlık olarak hedef kitleye ulaşım sağlanabilecek bir pazarlama yöntemidir.

✅ Fark 6 - Kuralların Kapsamı

Geleneksel pazarlama ilkeleri oldukça kısıtlı ve belirli kalıplar kapsamındadır. Ancak dijital pazarlamada bu kalıplar yoktur. Birçok yenilik kolaylıkla denenebilir, yeni insanlar paylaşımı görerek iletişime geçebilir, beklenmeyen bir anda ürün ya da hizmet gündeme gelebilir. Dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki park kapsamında dijital pazarlama kampanyalarının düzenlenmesi ve yeniliklerin kurgulanması daha özgür şekilde yapılabilir.

✅ Fark 7 - Marka İtibarını Korumaya Çalışmak

Geleneksel pazarlama yönteminde, marka itibarının korunabilmesi için tüketicilerin de korunması gereklidir. Tüketici ile iletişime geçerek sorunu dinlenmeli ve buna göre bir çözüm üretilmelidir. Ancak iletişim yollarının daha kısıtlı ve uzun sürüyor olması sebebi ile müşteri ile iletişim kurmak ya da müşteriye bir bilgi iletmek daha zordur. Dijital pazarlama yönteminde ise, farklı yollardan çok sayıda kişi ile iletişime geçmek mümkündür. Sosyal medya aracılığı ile mevcut bir yanlış anlaşılma kısa süre içerisinde ortadan kaldırılabilir. Geleneksel pazarlama yöntemleri ile marka itibarını korumak için harcanması gereken çaba, dijital pazarlama yöntemlerine göre daha fazladır.

✅ Fark 8 - Pazarlama İçin Zaman

Geleneksel pazarlama yöntemini kullanacak olanların ürün veya hizmetlerini satabilmeleri için belirli ve sınırlı zamanları vardır. Potansiyel müşterilerine sadece belirli zamanlarda ulaşabilirler. Ancak dijital pazarlamada online olarak 7/24 potansiyel müşteriye ulaşılabilir.

✅ Fark 9 - Kullanılan İletişim Dili

Geleneksel pazarlamada kullanılan iletişim dili daha mesafeli ve resmi bir dildir. Marka bağlılığına yönelik güveni oluşturmak için zorlu bir süreç geçirmek gereklidir. Ancak dijital pazarlamada kurulan iletişim daha sıcak ve samimi olduğu için bu durum insanların marka ile duygusal bağ oluşturmasına yardımcı olur. Dijital pazarlama ile tüketicilerin eğlenebilecekleri bir hikaye bulunur.

✅ Fark 10 - İş Tanımlarının Farkı

Geleneksel pazarlama faaliyetleri ile ilgili çalışmaları markaların halkla ilişkiler ve pazarlama departmanları gerçekleştirir. Bu departmanlarda fiili olarak çalışan kişiler reklam stratejileri ile ilgilenir. Dijital pazarlama çalışmalarını yürütenlere ise sosyal medya ya da dijital pazarlama uzmanı, SEO danışmanı, reklam danışmanı gibi farklı isimler verilebilir. Çalışmalar dijital ortamdan yönetildiği için personel gideri de yoktur.

✅ Fark 11 - Geribildirim İmkanı

Geleneksel pazarlama ile bir kampanya yürütüldüğünde bu kampanya ile ilgili geri bildirim almak mümkün değildir. Yapılan kampanyanın faydası ya da zararı bir rapor ile görülemez. Ancak dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki fark kapsamında dijital pazarlama kampanyalarında hedef kitle üzerinde yaratılan etkinin bariz şekilde görülebilmesi mümkündür.

Bu içeriği paylaş